آموختن ارتباط برقرار کردن با سایرین، یکی از مهمترین مهارت های اجتماعی کودکان محسوب شده و در رشد روانی آنها بسیار ضروری است.
● چه باید کرد
تا می توانید به کودک توجه نشان داده و او را تشویق کنید. زمانی بگذارید تا بتوانید با فرزندتان بطور مشترک بازی کرده و از چیز های مختلف لذت ببرید. احساسات مثبت شما به کودک کمک می کند که نسبت به خودش نیز احساس خوبی پیدا کند.
برای کودک الگوی مناسبی باشید بطور عملی به او نشان دهید که داشتن ارتباط صحیح با سایرین به چه معناست. واژه احترام به دیگران را عملاً با ادای کلماتی مانند «لطفاً» و «متشکرم» هنگام صحبت با دیگران به او آموزش دهید.
برای کودک موقعیت هایی ایجاد کنید تا بتواند احساساتش را نسبت به سایرین بروز دهد. سایرین حتی می توانند جانوران یا پرنده ها باشند. زمانی که برای مثال افراد جدیدی به همسایگی شما درمی آیند، با فرزندتان برای خوشامدگویی بروید.
توجه تان را نسبت به او به صورت فیزیکی نشان دهید. کودک را در آغوش گرفته، دستتان را روی شانه های او بگذارید یا به آرامی به پشتش بزنید.
به کودک بگویید دوستش دارید. صبر نکنید تا او از حرکات شما متوجه دوست داشتنتان شود.