گاهی کودکان هنگام بازی با همسالان خود دعوا کرده و یا رفتاری تحکم آمیز و خودخواهانه دارند.
آیا مداخله والدین در این موارد ضروری است متخصصان بر این باورند که در صورت عدم مداخله بزرگترها، این رفتار خشن در کودک نهادینه می شود و این باور در او شکل می گیرد که رفتارش قابل قبول است.
از این رو والدین باید در همان لحظه نسبت به رفتار فرزند خود واکنش نشان دهند.
او را به آرامی به کناری برده و از او بپرسند «اگر طرف مقابل این رفتار را در حق تو انجام دهد، تو چه احساسی پیدا می کنی » کودک باید بیاموزد که اجازه ندارد دیگران را آزار دهد.
در ضمن والدین این کودکان باید به خاطر داشته باشند که قبل از هر ملاقات او با سایر بچه ها به او گوشزد کنند که حق ندارد خشن بازی کند.
علاوه بر این والدین باید شیوه کنترل عصبانیت (بیان جملاتی خاص در هنگام عصبانیت و.‎.‎.) را نیز به کودک آموزش داده و به او بگویند که اگر رفتار اشتباهش را تکرار کند او را از بچه ها جدا می کنند و او حق بازی کردن با آنها را نخواهد داشت.