بسیاری از پدر و مادرها می خواهند فرزندشان را به مهربانی، محبت کردن به دیگران و نوعدوستی ترغیب کنند. شاید آموختن این مفاهیم به کودکان در کنار بازی های رایانه ای پر از خشونت و اغلب برنامه های تلویزیونی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، منفعت طلبی، فریبکاری، دروغگویی و تلاش برای رسیدن به لذت های آنی و زودگذر را نشان می دهد کمی سخت باشد. چطور می توان به کودکان لذت کمک کردن به دیگران را نشان داد، در حالی که خود ما بیشتر وقت ها تنها به پیشرفت و بهبود وضع زندگی خود اهمیت می دهیم بهترین راه برای بیدار کردن حس مهربانی و نوعدوستی در کودکان این است که به جای فقط حرف زدن، در عمل لذت محبت کردن به دیگران را به آنها نشان دهیم.به طور کلی بهتر است هرچه را که می خواهید به فرزندتان آموزش دهید، از راه مثال های عملی و ملموس به او نشان دهید. اگر رفتار شما با حرف هایی که به فرزندتان می زنید متناقض باشد تأثیر بسیار بدی بر او خواهید گذاشت.در این حالت شما بطور غیرمستقیم به فرزندتان پیام می دهید که «کاری را که به تو می گویم انجام بده نه کاری را که خودم انجام می دهم!» در بهترین حالت فرزندتان اصلاً به حرف شما توجه نمی کند و در بدترین حالت، صداقت نداشتن را از شما یاد خواهد گرفت.
قدم اول این است که خودتان الگوی خوبی برای فرزندتان باشید و سعی کنید به دیگران اهمیت بدهید و آنها را خوشحال کنید. کمک کردن می تواند تنها جنبه مالی نداشته باشد. خرید یک هدیه کوچک و ارزان قیمت برای خوشحال کردن دیگران، با دقت گوش کردن به صحبت های فرد مقابل، لبخند زدن و اختصاص دادن کمی از وقت تان برای حل مشکل دیگران می توانند جرقه های اصلی را در ذهن کودکان بزنند.
اگر فرزندتان سعی کرد مانند شما با دیگران با مهربانی برخورد کند و تا جایی که می تواند به آنها کمک کند، او را با خرید اسباب بازی یا چیزهای مادی تشویق نکنید زیرا این کار شما در او این تصور را ایجاد می کند که انگیزه اصلی برای مهربان بودن با دیگران، تشویق شدن است! در عوض می توانید با صحبت کردن درباره احساس خوبی که او در دیگران به وجود آورده است این انگیزه ها را درونی تر کنید.
سعی کنید رفتارهای مهربانانه دیگران را نیز برای او پررنگ کنید. به عنوان مثال اگر در یک برنامه تلویزیونی یا از اقوام و دوستان تان کسی به دیگران محبت یا کمک می کند، درباره آن با فرزندتان صحبت و او را به طور غیرمستقیم وادار به فکر کردن درباره آن کنید.
بچه ها همیشه می خواهند با کارهایشان پدر و مادرشان را از خود راضی نگه دارند. پس به آنها نشان دهید که مهربانی کردن آنها به دیگران چقدر شما را خوشحال و راضی می کند.