امروزه زندگی ها بسیار پراسترس و پرمشغله شده و حفظ تعادل بین کار و زندگی را برای والدین به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. کودکان نیز تحت تأثیر این امر با استرس بیشتری روبه روخواهند شد. از این رو برای غلبه بر این استرس کودکان نیازمند توجه و صرف وقت بیشتر والدین هستند. والدین نیز می توانند با توجه به روش های زیر توجه بیشتری را نسبت به کودکانشان داشته باشند:
▪ حتماً زمان خاصی را هرچند کوتاه به تنهایی با کودک سپری کنند.
▪ راجع به احساسات کودک با او گفت وگو کنند.
▪ به محض انجام کارهای خوب حتماً کودک را تشویق کنند.
▪ همراه با کودک به انجام فعالیت هایی مانند نقاشی با انگشت، خمیربازی، آب بازی و.‎.‎. بپردازند.
▪ برای بیان احساسات توسط کودک از روش هایی مانند عروسک بازی، عروسک انگشتی، کاردستی، موسیقی، داستان نویسی و.‎.‎. بهره بگیرند.
▪ حتماً انتظارات خود را از کودک به او بازگو کنند.
▪ اوقاتی را همراه با هم صرف تفریح و خنده کنند.
▪ از آنها در انجام فعالیت هایی مانند آشپزی، شکستن تخم مرغ و.‎.‎. کمک بگیرند.
▪ زمانی را صرف مطالعه کتاب برای کودک کنند.