کودکان هنگام شاد بودن بیشتر مشتاق یادگیری هستند. درک متقابل، مهربانی و دوستی به کودک کمک می کند تا رشد بهتری داشته و مهارت های بیشتری بیاموزد. از این رو والدین باید همواره به نکات زیر توجه داشته باشند.
با کودکان رفتاری گرم، مهربان، انعطاف پذیر، پرانرژی و همراه با درک متقابل داشته باشند. به جای توضیح دادن شیوه انجام کار، روش انجام را به صورت عملی به او نشان دهند. روش رفتار با سایر کودکان را به او بیاموزند. میزان نور محیط را همواره مدنظر قرار دهند تا محیط همواره روشن باشد. به نیاز کودکان توجه داشته و آنها را برای دویدن و بازی به محیط های باز و وسیع ببرند. امکانات لازم برای انجام فعالیت های هنری را برای کودک فراهم کنند. امکان دسترسی کودک به کتاب های گوناگون را فراهم کنند. همراه با کودک به اجرای نمایش بپردازند.
با انجام این روش ها کودکان احساس بهتری داشته و با شادی بیشتری درصدد یادگیری و آزمودن چیزهای جدید و کشف دنیای اطراف خود برخواهند آمد.