یکی از مؤثرترین روش ها برای تقویت بنیان خانواده و تحکیم روابط بین والدین و کودکان برگزاری نشست های خانوادگی حداقل یک بار در هفته است. این نشست ها به منظور برقراری ارتباط بهتر بین اعضای خانواده برگزار می شود و می تواند با یک بازی یا تفریح دسته جمعی همراه شود و از این طریق می توان درس های زندگی را بطور عینی به کودک آموزش داد.از این طریق است که والدین می توانند کودک را با شیوه های مختلف هدف سازی و روش های متفاوت رسیدن به آن آشنا کنند.والدین می توانند در این نشست و یا بازی از کودک بپرسند «هدف تو چیست»، «چه برنامه ای برای رسیدن به هدف خود داری » و.‎.‎. و در مقابل پاسخ های کودکانه او مانند می خواهم یک دوچرخه بخرم و.‎.‎. راهنمایی های لازم را به او ارائه دهند و به او آموزش دهند.گرفتن از دیگران در برخی از امور، نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه بیانگر هوش و ذکاوت فرد در انتخاب راهی برای رسیدن به هدف است.والدین می توانند لیستی از اهداف کودک را تهیه کرده و سپس با کمک خود او اهدافش را اولویت گذاری کنند.
سپس با توجه به برنامه درسی و ظرفیت کودک آنها را زمان بندی کرده و روش هایی را برای رسیدن او به هدفش پیش روی او قرار دهند. آنها باید به محض دستیابی کودک به موفقیتی هر چند کوچک، او را تشویق و تمجید کنند و از این طریق انگیزه را در او به وجود آورند.اگر کودک در رسیدن به هدفش با شکست روبه رو شد والدین باید با بیان جمله ای مانند «اشکال ندارد، دوباره شروع می کنی»، انگیزه شروعی دوباره را در او به وجود آورند.این همبستگی و احساس حمایت خانواده در کودک می تواند عامل مؤثری در دستیابی او به موفقیت هایش باشد و این در حالی است که کودک از همان ابتدا هدفگذاری را در زندگی آموخته است.