بهترین هدیه ای که پدر و مادر می توانند به فرزندان خود بدهند امکان شاد زیستن و با نشاط بودن است.شادی و نشاط علاوه بر ایجاد خاطرات زیبا در ذهن، بر سلامت جسم و روان تک تک اعضای خانواده تاثیری شگرف دارد و تبادل اطلاعات را در شبکه ارتباطی خانواده تسهیل کرده و صمیمیت را افزایش می دهد علاوه بر این تحقیقات مختلف نشان داده هر چه سطح نشاط و شادی در افراد بالاتر باشد سیستم دفاعی بدن قوی تر بوده و آنان را در برابر بیماری های مختلف مصون نگه می دارد.سطح بالای نشاط و شادی، قدرت پردازش اطلاعات را در مغز افزایش داده و توان فکری را ارتقا می دهد. برای شاد بودن نیازی به ثروت و دارایی فراوان نیست، بلکه می توان با ساده ترین و پیش پا افتاده ترین وسایل و امکانات نیز کودکان را شاد کرد.
کودکانی که بتوانند احساسات و عواطف شاد دوران خود را بشناسند به طور قطع می توانند آن را در سراسر زندگی حفظ کنند. شادی کودکان موجب تقویت روحیه، انگیزه و عزت نفس می شود.در این متن تلاش خواهیم کرد با استفاده از یافته های علمی و تجارب به دست آمده، نکات کاربردی را در ارتقای سطح نشاط در افراد خانواده و به ویژه فرزندان، بیان کنیم.