کودکانی به انجام فعالیت های هنری علاقه نشان می دهند که خلاقیت بیشتری دارند. بنابراین والدین باید به گونه ای عمل کنند که خلاقیت را در کودک خود پرورش دهند. متخصصان توصیه می کنند والدین لوازم نقاشی و هنری مانند کاغذ، رنگ، چسب،قیچی، وسایل کولاژ، گل رس، پاستل و ‎.‎.‎. را به همراه فضایی برای کار کودک فراهم کنند. ریختن رنگ روی دست کودک و بازی با رنگ، گل رس و ‎.‎.‎. تجارب شیرینی است که احساس خلاقیت را در کودک برمی انگیزد.هنگام فعالیت هنری کودک قانونی برای او وجود ندارد، او می تواند چمن را بنفش و خورشید را سبز کند.
علاوه بر این در صورتی که کودک دوست ندارد نقاشی اش را تمام کند، او را مجبور به ادامه کار نکنید. اگر کودک کار هنری خود را نشان والدین می دهد بهتر است آنها از بیان جملاتی مانند «این چیست» پرهیز نکنند. زیرا نقاشی و کار هنری لزوماً نباید چیزی را به تصویر بکشد. به جای آن، می توانند به راهنمایی کودک بپردازند.به نمایش گذاشتن آثار کودک نیز می تواند در تشویق او بسیار مؤثر باشد.