از اینکه در کنار او هستید لذت ببرید، فراموش نکنید بغل کردن و بوسیدن کودک به وسیله پدر هرگز زیاد نیست. بگذارید در اطراف شما وقت بگذراند، او نیازمند است که بداند مردها چگونه‌اند و چه می‌کنند. بگذارید ببیند چگونه ریش می‌تراشید. و آن را مرتب می‌کنید، درسهای بسیار در پس این پرده است. با او صبحانه بخورید. برای نهار در مدرسه با او قرار بگذارید. بپرسید چه آموخته است و بگذارید به شما بیاموزد. به او نشان دهید چگونه می‌تواند در روز با شما تماس بگیرد و هر بار تماس گرفت، با او گفتگو کنید.
گاهگاه او را با خود به محل کارتان ببرید. به او همان قدر توجه کنید که به دیگران، جلو همکارانتان به او احترام بگذارید. نقاشی او را هر قدر بی‌معنا، در محل کار خود نصب کنید. او را با خود به گردش ببرید و او را با دنیای زنبورها و پرنده‌ها و حشرات آشنا کنید. با او به ماه نگاه کنید و شگفتی خیره شدن به ماه را با او تجربه کنید. با او گل بکارید… بچه‌ها عاشق بازی با خاک و گل و آب هستند. با او به پارکهای بازی و تفریحات بروید و اگر نمی‌ترسید با او در تفریحات ترسناک هم شرکت کنید ولی بدانید رقابتی در میان نیست. گاه به خاطر بازی با او ساعتی زودتر به خانه برگردید تا سالها بازی با شما سرگرم‌کننده‌ترین تفریح برای او است. حتی وقتی خسته هستید یا ناامید، او بی‌گناه است، خود را از او دریغ ندارید با او مسابقه بگذارید. هرگز روزی را که به او باختید فراموش نخواهد کرد. اگر در کودکی با او و دوستانش وقت بگذرانید ،در سنین بالاتر آن را از شما دریغ نخواهد کرد.
نکته‌ای که برای شما اهمیت بسیار خواهد داشت هر شب تکلیف‌هایش را بررسی کنید. حتی اگر مادرش این کا ررا به عهده داشته باشد. به او بفهمانید چقدر درس‌هایش برای شما مهم هستند. صبح تعطیل او را به صبحانه مورد علاقه‌اش مهمان کنید. بگذارید مادرش هر چه می‌خواهد بخوابد. دستهایتان را بشویید و بشقاب بزرگی پر از کباب دنده را به نیش بکشید. آموزش: لذت آموختن را در او تشویق کنید فراموش نکنید هر چه در کودکی بیاموزد در نوجوانی به کار خواهد برد. خوردن بعضی غذاها و میوه‌ها حتی برای بزرگسالان مشکل است.
به او بیاموزید که بعضی از غذاهای خاص، گردوی تازه، انار یا خرمالو را چگونه بخورد. گره زدن بند کفش یا واکس زدن کفش را به او بیاموزید. به او اطمینان بدهید که با از دست دادن چند قطره خون، نخواهد مرد. هرگز او را به تلویزیون نسپارید. متأسفانه تلویزیون مخرب‌ترین مونس بچه‌ها است. اگر برای او لباس سوپرمن یا اسپایدرمن خریدید، منتظر باشید که او را روی مبل، روی کابینت آشپزخانه یا بالای کمد ببینید… که گاه حتی به سوی شما می‌پرد. چند مورد شعبده‌بازی بیاموزید که به او یاد بدهید. پسر بچه‌ها هم عروسک‌بازی را دوست دارند. حساسیت نشان ندهید. هرگز آنها را نسبت به دخترها برتر نخوانید، برتر نیستند. بگذارید پابرهنه راه برود. او را به فراگیری موسیقی تشویق کنید. بازی کردن در خارج از خانه را حمایت کنید. به او بیاموزید که دوچرخه براند. پیاده با او همراهی کنید. بیاموزید دوچرخه‌اش را قفل کند. به او بیاموزید که غذا یا بازی مورد علاقه‌اش را با دوستش شراکت کند، از حیوانات نترسد و برایشان ارزش قائل شود. به او بیاموزید که برای هر موجودی زندگی شیرین است…