توصیه هایی برای تربیت فرزندان :
۱ـ تشویق به رفت و آمد فرزندان با دوستان برای رفتن به مساجد از ۷ سالگی
۲ـ همراه با فرزندان به دید و بازدید رفتن و صله رحم را به جا آوردن و نیکی به همسایگان .
۳ـ ایجاد عشق و علاقه در کودکان برای حفظ حجاب
۴ـ برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندان
۵ـ آموختن هنرهای خانه داری به دختران
۶ـ برنامه ریزی برای رفتن به سفرهای خانوادگی با در نظر گرفتن مکان و چگونگی اجرای برنامه آن .
۷ـ صحبت کردن با صدای رسا در مقابل فرزندان
۸ـ آشنا کرن فرزندان به مسلمانان و اوضاع مسلمین
۹ـ همراه بردن آنها به هنگام انجام کارهای خیر
۱۰ـ اجازه دادن به فرزندان برای شرکت در گروه های مختلف و تشکلّات مفید به شرطی که همراه با کنترل و دقت باشد .
۱۱ـ امثال و حکایات را به آنها بیاموزید .
۱۲ـ در مقابل آنها به طور فصیح و گویا صحبت کردن .
۱۳ـ بهره جستن از اتفاقاتی که در خانواده واقع می شود .
۱۴ـ تقویت رابطه خانواده های خوب برای ایجاد محیطی مناسب در خانواده
۱۵- رعایت این نکته که سخنان و کارهای بزرگان در فرزندان منعکس می شود .
۱۶ـ ایجاد و تاکید بر عشق و دوستی زیرا که جرقهٔ امید یک تربیت اصیل می باشد .
۱۷ـ در پیش گرفتن یک شیوه رفتاری با فرزندان بین پدر و مادر
۱۸ـ ایجاد و تحکیم رفتارهای خوب
۱۹ـ تمرین دادن فرزندان به کارهای سودمند و مفید
۲۰ـ عادت دادن فرزندان به خوردن غذای موجود در سفره و بهانه جوئی نکردن
۲۱ـ عادت دادن آنها به زود خوابیدن و نداشتن بیدارخوابی و نخوابیدن در جای تاریک و وحشتناک
۲۲ـ کاشتن بذر اخلاق و خلق و خوی پسندیده در وجود آنها
۲۳ـ ایجاد کتابخانه خصوصی برای کودکان
۲۴ـ کاشتن بذر میهمان نوازی در سنین نوجوانی و استقبال از میهمان در فرزندان
۲۵ـ تاکید بر خواندن قصه های پیامبران
۲۶ـ سنت های الهی را به آنها بیاموزیم ، مثلا : روزی فقط در مقابل کار داده می شود.
۲۷ـ معنای عبادت را به آنها آموزش دهیم و اینکه این کارهای دنیا و آخرت جدایی نیست .
۲۸ـ به جا آوردن نماز با خشوع فراوان و عجله نکردن در موقع خواندن نماز
۲۹ـ به صورت تدریجی امر به معرف و نهی از منکر را به آنها بیاموزیم .
۳۰ـ عدم نادیده گرفتن اشتباهات بدون برطرف کردن آنها
۳۱ـ ایجاد قناعت در فرزندان
۳۲ـ صبر و عدم شکایت از تربیت فرزندان و توکل به خدا و دعای خیر برای آنها نمودن
۳۳ـ ضرورت رعایت عدالت در رفتار و بخشش به فرزندان مختلف
۳۴ـ ایجاد انگیزه هایی برای کارهای خیر
۳۵- ایجاد ساعات آموزش درس های مختلف در خانه
۳۶ـ استفاده از وقت در ماشین
۳۷ـ آموزش اصطلاحات شرعی به کودکان
۳۸ـ تمرین و صبر در برابر مسائل
۳۹ـ ایجاد یک الگو برای فرزندان و روش های متنوع
۴۰ـ ایجاد یک رابطه قلبی با خداوند در تربیت
۴۱- تاکید بیشتر بر تربیت فرزند اول
۴۲- روشن ساختن نقش مادر برای دختران ( و آن همان نقش زن در اسلام است )
۴۳ـ توجه پدر به تربیت بر اساس پژوهش های جدید
۴۴- ملاحظه تفاوت های فردی بین فرزندان
۴۵- تاکید بر کار خیر و پرهیز از شر و گناهان
۴۶ـ تعادل داشتن در تربیت
۴۷- شامل شدن تمام نکات تربیتی
۴۸ـ هر گاه فرزند را به چیزی امر کردی ، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده بگیرد!
۴۹- آموزش قدرت تسلط بر شخصیت
۵۰- مهار خشونت و عصبانیت آنها
۵۱- مهار کردن سرکشی ها و در اختیار گرفتن آنها
۵۲- عدم پاسخگویی به تمام خواسته های فرزندان
۵۳- تربیت دختران آنچنان که مناسب شخصیت یک دختر می باشد
۵۴- حساسیت برانگیز بودن ستایش و تعریف از زیبایی یا صفت های اخلاقی در فرزندان
۵۵- آموزش آنها به اینکه میان جنس مذکر و مؤنث فرق هایی وجود دارد
۵۶- تداعی کردن راهنمایی های به سوی شناخت خداوند عزوجل
۵۷- خداوند را با صفاتش و نعمت هایش نزد فرزندان محبوب ساختن
۵۸- توجه به تشویق بیش از توجه به تنبیه
۵۹- انتخاب مدرسه و منطقه مناسب
۶۰- سعی کنید نظر فرزندانتان را در مسائل مختلف بفهمید تا بتوانید آنها را راهنمایی صحیح بکنید .
۶۱- بوجود آوردن یک محیط مناسب و راحت داخل خانواده
۶۲- هرگز فرزندانتان را حتی در شدیدترین عصبانیت ها هم نفرین نکنید ، بلکه همیشه آن ها را دعا کنید .
۶۳- به همراه آوردن آنها در مجالس مختلف
۶۴- مامور کردن آنها به کارهای کوچک و تمرین در آن
۶۵- تعادل در تنبیه
۶۶- تعادل در خشونت و نرمی با آنها
۶۷- بهره گیری از جلسه خانوادگی در ارشاد آنها
۶۸- پدر و مادر خودشان به مطالعه بپردازند و فقط فرزندان را به آن امر نکنند .
۶۹- صحبت کردن و تعریف کردن از همسایگان و نزدیکان و دوستان و پرهیز از بدگویی آنها
۷۰- پرهیز زیاده گویی در مسائل مختلف
۷۱- به آنها زیاد هشدار ندهید چون باعث ترس می شود .
۷۲- پرهیز از احتیاط زیاد چون وسواس را بوجود می آورد .
۷۳- دخالت زیاد رابطه مناسب را به هم می زند .
۷۴- بهره گیری از فرصت ها در کار و آموزش دادن به فرزندان
۷۵- همراه بردن فرزندان در جلسات علمی
۷۶- تفسیر صحبت های فرزندان مطابق با اصول شرع
۷۷- آموزش این نکته که در مقابل پدر و مادر و بقیه که حق به گردن آنها دارند شکر به جای آورند .
۷۸- آموزش به کار بردن جملات و کلمات محبت آمیز
۷۹- تربیت آنها طوری که احساس اعتماد به نفس داشته باشند و امور خودشان را به تنهایی انجام دهید .
۸۰- مطالعه و خواندن داستان ها و ضرب المثل های کشورهای مختلف
۸۱- عدم مقایسه بین فرزندان
۸۲- عدم دعوا بین پدر و مادر مقابل فرزندان
۸۳- تربیت بر اساس فروتنی و قبول حق و عدم غرور
۸۴- تربیت بر اساس توافق فکری و تربیتی با فرزندان
۸۵- راهنمایی فرزندان از طرق عقلی و شرعی و نه احساسی
۸۶- مشورت با اهل دانش و افراد متخصص در تربیت
۸۷- شناخت روانی هر فرزند
۸۸- بازی کردن با فرزند
۸۹- ادب کردن او
۹۰- دوست بودن و رفیق بودن با او