تمبر هندی از Tamaria Hindi مشتق شده و به معنای میوه هندی است. تمبر هندی درختی بلند است که منشاء آن هند و آفریقای شمالی است ولی امروزه در بیشتر مناطق گرمسیر دنیا پرورش می یابد.برگ های آن متناوب و مرکب و شامل ۱۰ تا ۲۰ جفت برگچه فشرده و نزدیک به هم است. گل های آن به رنگ زرد مایل به قرمز و به شکل خوشه در انتهای ساقه ظاهر می شود.میوه آن شبیه باقلا به شکل غلاف و نیام و با کمی خمیدگی است. طول این غلاف ۱۰ سانتی متر است که در آن بین ۳ تا ۱۰ دانه قرار دارد.برای تهیه تمبر هندی میوه را می شکافند و قسمت گوشت دار آن را با هسته بیرون می آورند و خشک می کنند. خشک کردن تمبر هندی طرق مختلفی دارد و در هر منطقه فرق می کند.
● خواص دارویی:
▪ تمبر هندی از نظر طب قدیم ایران، سرد و خشک است.
▪ خوردن تمبر هندی باعث پایین آمدن تب می شود.
▪ به هضم غذا کمک می کند.
▪ تمبر هندی خنک کننده بدن است.
▪ برای رفع تشنگی مفید است.
▪ دل به هم خوردگی و تهوع را برطرف می کند.
▪ پوست تمبر هندی قابض و رفع کننده اسهال است.
▪ بهترین طریقه استفاده از تمبر هندی این است که این ماده را درآب خیس کنید و سپس آن را صاف کنید و با نبات بخورید.
▪ دم کرده تمبر هندی نیز اثر ملین دارد.
● مضرات:
تمبر هندی برای ریه و طحال خوب نیست و در اشخاصی که ریه و طحال ضعیف دارند، ممکن است مشکل ایجاد کند.

خواص دارویی تمبر هندی
عکس از منبع دیگر