این رژیم اواخر سال ۲۰۰۴ مورد توجه قرار گرفت و در یک دوره دو هفته ای باید ادامه یابد. برنامه ۱۱ روز آن مشخص بوده و در سه روز باقیمانده فرد مجاز است غذاهای دلخواهش را مصرف کند. این رژیم غذایی شامل پروتئین، میوه، سبزیجات و چربی (موجود در غذاها) و کربوهیدرات (موجود در ماکارونی و جوی دو سر) می شود.
غذاها در چهار وعده و با فاصله های حداقل دو ساعت و نیم مورد مصرف قرار می گیرند. نیازی به محاسبه کالری و کربوهیدرات ها نبوده و مقدار خاصی برای هر وعده در نظر گرفته نمی شود.
● یک نمونه پیشنهادی
▪ روز اول
ـ وعده اول: جوی دو سر طعم دار
ـ وعده دوم: سالاد تن ماهی
ـ وعده سوم: ساندویچ (به دلخواه)
ـ وعده چهارم: خاگینه تخم مرغ
▪ روز دوم
ـ وعده اول: میلک شیک موز
ـ وعده دوم: مرغ
ـ وعده سوم: خاگینه تخم مرغ و سبزیجات مخلوط
ـ وعده چهارم: پنیر
▪ روز سوم
ـ وعده اول: مرغ
ـ وعده دوم: سالاد میوه
ـ وعده سوم: فیله ماهی
ـ وعده چهارم: پنیر
این رژیم غذایی حاوی پروتئین بالا، چربی و کربوهیدرات پائین است.
گفته می شود که با رعایت این رژیم غذایی در طول ۱۱ روز، افراد کاهش وزنی حدود چهار کیلو خواهند داشت. این کاهش وزن در چربی و آب (و احتمالاً در ماهیچه ها) رخ می دهد و حفظ وزن جدید پس از اتمام این دوره نسبتاً سخت است.

برنامه غذایی با پروتئین بالا
عکس از منبع دیگر