بهترین اقدام شما در اردیبهشت جبران ضعف‌های عمده‌تان است. برای انجام این کار لازم است شما ۳ اقدام انجام دهید:
۱) تهیه فهرست ضعف‌های عمده: این مهمترین مرحله‌ای است که باید انجام دهید، برای این کار کافی است ابتدا میزان تسلط خود را در هر یک از مباحث با توجه به نتایج آزمون‌ها و احساس درونی‌تان ارزیابی کنید. این کار را باید با دقت بسیار زیادی انجام دهید.
ابتدا نام تمام مباحثی که در سرفصل کنکور وجود دارد را یادداشت کنید. سپس با توجه به نتایج آزمون‌ها و احساس درونی خودتان میزان تسلط (عالی، خوب، متوسط، ضعیف) را ارزیابی کنید.
اکنون باید در هر درس اشکال خود را پیدا کنید؛ یعنی فکر کنید در کدام مبحث یا قسمت ضعف بیشتری دارید و سپس باید میزان ساعت لازم در هر قسمت را تخمین بزنید؛ به این ترتیب که برای خود یک واحد مطالعاتی در نظر بگیرید (مثلا ۷۵ یا ۹۰) و سپس حدس بزنید که خواندن و مطالعه قسمت مربوط دقیقا (یا حدودا) نیاز به چه زمانی دارد؟
البته نباید در این کار وسواس زیادی به خرج دهید. فقط کافی است حدود زمانی را که می‌توانید به مطالعه بپردازید، معین کنید.
۲) بعد از معین کردن کل زمانی که برای مطالعه لازم است باید میزان زمان موجود را استخراج کنید. یعنی باید براساس این که در مدرسه هنوز کلاس‌های ترم ۲ ادامه دارد یا نه، معین کنید که دقیقا چند واحد مطالعاتی امکان مطالعه خواهید داشت.
یعنی مشخص کنید در هر روز دقیقا چند واحد مطالعاتی امکان مطالعه دارید و آن را یادداشت کنید.
۳ ) اولویت‌‌بندی کردن در این مرحله مهمترین کار است. در این مرحله هر یک از داوطلبان باید براساس توانایی و عملکرد قبلی خود مباحث را اولویت‌بندی کنند.
به طور مثال اگر داوطلبی در دروس اختصاصی ضعف داشته باشد، بهتر است در این دوران اولویت مطالعه دروس اختصاصی باشد؛ یعنی باید درس‌ها را به ترتیب اولویت اهمیت مطالعه مرتب کنید. یادتان باشد اگر چند درس اختصاصی در درجه اولویت اول قرار داشتند، شما باید درس‌ها را به ترتیب ضریب آنها در کنار هم قرار دهید؛ یعنی درسی که دارای ضریب بیشتری است، اولویت بالاتری داشته باشد.
و اقدام آخر شما این است که براساس اولویت‌بندی‌هایی که انجام داده‌اید و تعداد واحد مطالعاتی که در هفته فرصت دارید و نیز تعداد واحد مطالعاتی که در هر درس تخمین زده‌اید، آنها را در هفته‌های باقیمانده تقسیم کنید.