نوجوانان ممکن است در صحبت‌کردن با والدین‌شان دچار مشکل باشند، اما برقرای ارتباط صریح و صادقانه با والدین برای سلامتی جسمی و عاطفی نوجوانان است.
● این توصیه‌ها به نوجوانان و والدین کمک می‌کند تا با هم ارتباط برقرار کنند:
▪زمان‌هایی را در هر روز برای صحبت کردن اعضای خانواده اختصاص دهید. اتفاقاتی را که در طول روز افتاده است، برای یکدیگر بیان کنید، و در مورد هر چیزی که در ذهن‌تان می‌گذارد یا شما را آزار می‌دهد صحبت کنید.
▪اگر می‌خواهید والدین‌تان چیزی را بدانند، باید به آنها بگویید. آنها نمی‌توانند ذهن شما را بخوانند.
▪ اگر تقاضایی دارید،در مورد بیان چیزی که می‌‌خواهید و علت خواستن آن صریح باشید.
▪صبور باشید. سعی کنید آرام باقی بمانید و با دیگران کنار بیایید. هم والدین و هم نوجوانان باید مصالحه‌کردن با هم را بیاموزند.
▪ فهرستی از چیزهایی را نیاز دارید درمورد آن بحث کنید یا تغییراتی که می‌خواهید به وجود آید، تهیه کنید.