۳۰۰ بده بسازمت …. !ء
ای بابا … تو که هنوز زانوی غم بغل گرفتی . چی شده چرا چت کردی رو غم و غصه ؟ ء
الو… دارم با شما حرف می زنم ! گوشی دستته دادش ؟ ء
نه بابا اصلا تو باغ نیستی . حداقل بگو ببینم چی شده .ء
نکنه تو فکر یک سقفی ؟ اوه از الان داری فکر ۹۹ سال آینده رو می کنی ؟ جون ما بی خیال . ء
خوب معلوم دلم خوشه تو چه کارت شده که اینجوری شدی ؟ ء
چی ؟! از بیکاری داره حالت بهم می خوره ! کم داری بخدا ، همه دنبال یک وقت خالی می گردن واسه حال تو داری از بیکاری می نالی ؟ ء
زندگی سخته ؟ کجاش سخته ؟ به این نرمی و با حالی ، مگه نشنیدی میگن زندگی رو هرجور بگیری همونطور می گذره ؟ ء
می خوای نگذره ؟ خوب چرا ؟ بعدشم مگه دست توی ؟ ء
نگو تفریح نداری که از تو یکی دیگه بعیده ، بگو از امکاناتت نمی تونی خوب استفاده کنی . ء
به به خیلی ممنون که نطق فرمودید . من نمی دونم این جمله هنری « دل خوش سیری چند » و کی به شما ها یاد داده !؟ ء
اوه ، اوه راست می گی تو واقعا بیکاری ، حالا مگه مجبوری ، ازدواج نکن . چی میشه مگه ؟ ء
ببین قرار نشد دیگه با بهترین دوستت اینجوری صحبت کنی … ء
الهی دچار روزمرگی شدی ، بمیرم برات ! بیا اینجا دوات پیش من می دونم چطور بحالت بیارم . ء
اصلا پاشو بریم بیرون بسازمت . ء
دستت درد نکنه به قیافه ی ما خلاف می خوره که همچین حرفی میزنی ؟ ء
چه جوری نداره ، پولم نمی خواد ، پس ببین که خودت سخت می گیری ، حتما که نباید ده هزار تومن خرج کنی که یک حالی بکنی …ء
بیا بریک تا خودم با ۳۰۰ تا تک تومنی بسازمت … ء
نپرس چطور تو فقط به من گوش کن تا زندگیت و از این رو به اون رو کنم . ء
الان واست یه نسخه می نویسم تا بری حال کنی ، نه فقط همین الان ، تا آخر عمر . همچین سرگرمت کنم که نفهمی شب و روز چطور می گذره . ء
خرجش هم فقط همون ۳۰۰ که گفتم . البته خودتم خوب می دونی هرچه قدر پول بدی هون قدر هم آش می خوری . ء
خوب گوش کن ببین چی میگم ، مو به مو انجام بده که حالت سه سوته بیاد سر جاش … ء
این سوپر و که می بینی ؟ میری ۲۰۰ می دی ۳ نخ وینستون لایت می گیری یه ۱۰۰ ی هم میدی واسه کبریت و یه بسته شیک … ! جای دوریم نمی خواد بری دو ، ستا کوچه بالا تر اگر حال می کنی پارک بهتره . بعدشم پرواز….! ء
دوای درد جوونه ، امتحان کنی مشتری می شی . ء
بله که سخت عزیز من ، به قول شاعر : ء
نابره رنج گنج میسر نمی شود
حال آن بکرد جان برادر که دود کرد
ایول قشنگ بده پایین ، بزار بسوزه . اصلا لامصب کارش همینه همونطور که میره پایین و ریه و می سوزونه ، فکرای الکیت هم مثل خونه ، کار ، تفریح ، زندگی ، ازدواج ، روزمرگی ، پول و هر چی دیگه رو که مشغولت کرده و می سوزونه . ء
ایول ، اصلا رنگ و روت باز شد ، حالا ماه شدی . دیگه تو اون حال نبینمت . برو حسابی حال کن . ء