از آنجا که عفونت همیشه از بینی به حلق و توسط مجرای بین حلق و گوش به گوش‌ها سرایت می‌کند، پاکیزگی بینی و دهان از عفونت‌های داخلی گوش ممانعت به عمل می‌آورد.
نتیجه آن‌که: اغلب دردهای عفونی به خاطر التهاب و عفونت مخاط بینی و حلق است.
به سبب عفونت، چرک در گوش وسطی جمع شده و سرانجام پرده صماخ را پاره کرده و سر باز می‌زند. برخی اوقات هم به سبب وجود گرد و غبار و ترشحات مختلف در مجرای گوش، باید جهت بهداشت گوش همچون بهداشت بینی از پنبه استفاده کرد یا از گوش پاک‌کن‌های موجود در بازار می‌توان سود جست.