۱. روی یک کهنه پلاستیکی یک کهنه چهارگوش را که لبه‌های آن تا شده قرار دهید و روی آن کهنه‌ای از درازا و یا به‌طور سه گوش تا شده است بگذارید.
به جای آن می‌توان از پوشک استفاده کرد.
۲. زیر پیراهن نوزاد را بالا بزنید و کهنه پنبه‌ای (یا پوشک) را که در وسط پای طفل قرار گرفته است، رو به بالا تا بکنید.
۳. گوشهٔ چپ و راست کهنه را تا کنید و قسمت پائین آن را از وسط پای طفل به‌طرف بالا بیاورید.
۴. برای بستن کهنهٔ پلاستیکی، لبه کهنه را تا کنید و آن‌را روی شکم گره بزنید.
۵. لبه کهنه پلاستیکی را از وسط پا به‌طرف بالا بیاورید. آن‌را تا کنید و دو طرفش را به سمت پشت ببرید.
۶. دو انتهای پلاستیک را در پشت گره بزنید. زیر پیراهم را دوباره روی کهنه آورده و آن‌را در پشت ببندید. سپس به نسبت فصل سال، یک شلوار پشمی یا نخی و یا یک لباس سرهم به او بپوشانید.