بینی نوزاد به طور معمول کوچک است و به همین خاطر سوراخ‌های آن زود مسدود می‌شود. در واقع با کمترین ترشحی سوراخ‌های بینی کودک بسته شده و تنفس وی مشکل می‌گردد. از این رو کودکانی که پستان مادر را رها می‌کند اغلب به دلیل مسدود شدن سوراخ‌های بینی‌شان است. ماندن ترشحات در بینی کودک سبب عفونت مخاط آن شده و به تدریج باعث عوارض معدی و ریوی می‌شود. پاک کردن روزنه سوراخ‌های بینی به وسیله یک تکه کوچک پنبه استرلیزه، خشک یا مرطوب که لوله شده و نوک آن باریک باشد، به بهداشت بینی کودک کمک می‌نماید. امروزه با گوش پاک‌کن‌های موجود نیز می‌توان به پاک کردن بینی کودک پرداخت.