مقدار خونی که در دستگاه گردش خون جنین موجود است، در جفت و عروق خونی جنین جریان دارد. پس از تولد نوزاد و بستن ناف، گردش خون در این ناحیه بند آمده و در نتیجه رنگ اصلی خود را در طی ۲۴ ساعت از دست داده و آب و رطوبت آن تبخیر می‌شود و به رنگ تیره‌ای در می‌آید. بند ناف معمولاً از یک تا پنج روز چروکیده و می‌افتد. به جای آن زخمی باقی می‌ماند که به زودی التیام یافته و بند ناف به وجود می‌آید.
▪ طریقه بستن ناف
به فاصله یک سانتی‌متر از پوست شکم نوزاد، بندناف را به وسیله نخ یا گیره‌های مخصوص می‌بندند. هرچه بند ناف کوتاهتر بسته شود احتمال عفونت آن کمتر است. اگر بند ناف حداکثر تا شش هفته بعد از زایمان نیفتد بوسیله قیچی استریل شده به قطع آن مبادرت می‌ورزند البته در اغلب موارد بند ناف حداکثر تا ده روز بیشتر باقی نمی‌ماند.