پای کودک متناسب با رشد بدن او، بزرگ می‌شود. از همین رو می‌باید کفش کودکان پهن و بی‌پاشنه باشد. ناخن‌های دست و پای کودک را همواره کوتاه نگهدارید تا زیر آنها کثیف و آلوده نشود و قابل جویدن نیز نباشد. چنانچه بنا بر دلایلی قادر به حمام کردن روزانه کودک نیستید، حتماً دست و پای او را بشوئید. به ویژه پاهای کودک اغلب توسط جوراب پوشیده می‌ماند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی‌که پاها نیز به اندازه دست‌ها حساس بوده و در معرض بیماری‌های قارچی واقع می‌شوند.