۱. پس از وضع حمل هرچه زودتر شیردهی را آغاز کنید.
۲. از دکتر دربارهٔ دفعات و تکنیک شیردهی سئوال کنید.
۳. در هر وعده از هر دو سینه به نوزاد شیر بدهید.
۴. از دادن آب یا شیر خشک به نوزاد خودداری کنید مگر با اجازه پزشک باشد. شیر مادر در حدود ۸۰% آب است و در بیشتر مواقع نیاز مایعات نوزاد را تأمین می‌کند.
۵. دوشیدن سینه را در بیمارستان یاد بگیرید زیرا ممکن است در آینده در منزل به کار آید.
۶. عارق نوزاد را پس از هر وعده شیردهی بگیرید تا نوزاد در هنگام خواب راحت باشد.