– در صورتی که کودک تهوع دارد به مدت ۴ تا ۶ ساعت دادن غذا را قطع کنید ،‌ولی هر ۱۰ دقیقه حدود ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری مایعات سرد به کودک بدهید .
– اگر بعد از ۴ تا ۶ ساعت استفراغ کودک متوقف شد حدود ۳۰ میلی لیتر یا حدود ۶ تا ۸ قاشق غذاخوری شیر و یا پوره نسبتاً رقیق به کودک داده شود .
– اگر بعد از دادن پوره یا شیر کودک استفراغ نکرد بعد از دو ساعت مجدداً همان مقدار شیر یا پوره رقیق به کودک بدهید و کم کم به مقدار غذای داده شده اضافه کنید .
– در صورتی که کودک بعد از هر بار دادن غذا استفراغ کند و نشانه هایی از کم آبی در کودک دیده شود باید سریعاً به مرکز بهداشتی مراجعه کند .
– اگر استفراغ کودک به دنبال سرفه زیاد باشد (‌مثلاً کودک سرماخورده است و به دنبال سرفه شدید استفراغ می کند )‌به مادر توصیه کنید کم کم به او در حالت نشسته غذا بدهد و بعد از غذا مدتی به حالت ایستاده و یا نشسته باشد