ورزش در کنار تغذیه صحیح و رعایت بهداشت، از جمله مهم‌ترین عوامل تأمین سلامتی کودک به‌شمار می‌آید. کودکی که به‌طور منظم ورزش می‌کند، نیرومند و شجاع می‌شود و از آنجا که ورزش بر اخلاق نیز اثر می‌گذارد، کودک ورزشکار از اخلاق مناسبی برخوردار خواهد شد و شخصیت سالمی به‌دست می‌آورد. ضمن آنکه بدنش در مقابل بیماری‌ها کمتر آسیب می‌بیند، روحیه مقاومی می‌یابد که برای آینده وی در مقابله با دشواری‌ها کارساز می‌باشد. می‌توان چنین خلاصه کرد که: ورزش و فعالیت‌های بدنی، به قلب، ریه و مغز توانائی بخشیده و سوخت و ساز بدن را تنظیم می‌کند. بر اشتهای کودک می‌افزاید و خواب و استراحت دلچسبی در پی می‌آورد. به دفع مواد زائد کمک می‌رساند و کودک را در قبال بیماری‌ها مقاوم می‌سازد.
از همان ماه نخستین تولد می‌تواند نرمش‌های بدنی کودک را آغاز کرد. در ماه اول اگر کودک را بر سطح صاف و محکمی روی شکم قرار دهیم و برای مدت یک دقیقه به مرور این مدت را افزایش می‌بخشیم – او را در همین حال نگهداریم، عضلات بدن کودک به فعالیت می‌افتند، ضمن آنکه آمادگی بیشتری جهت خزیدن، نشستن و راه رفتن پیدا می‌کند.