دهان نوزاد شیرخوار تا شش ماه نخست تولد، به سبب نداشتن دندان و غذای ساده‌ای که می‌خورند نیاز چندانی به شستشو ندارد. می‌توان پس از هر دفعه شیر دادن تنزیب استرلیزه‌ای را در آب جوشیده خیس کرد و بر لثه‌ها کشیده تا لخته‌های شیر را پاک کند و مانع از رشد میکروب به‌ویژه برفک شود.
با در آمدن دندان‌های شیری، نوع تغذیه کودک تغییر می‌یابد. از این مرحله است که بهداشت دهان و دندان کودک ضرورت می‌یابد. همین که کودک به سه – چهار سالگی رسید باید مسواک مخصوص در اختیار او گذاشت تا با خمیردندان‌های ویژه کودکان، دندان‌ها را تمیز نماید. عادت دادن کودک به مسواک زدن امری مهم و ضروری است، چه ورم غدد لنفاوی زیر فک و دمل‌های این ناحیه رشد و ساختمان دندان‌ها را مختل کرده و باعث اختلال‌های موضعی می‌شود که در نهایت به پژمردگی و لاغری کودک می‌انجامد.
دندان‌های آسیا بیشتر در معرض فساد و کرم‌خوردگی قرار می‌گیرند. دندان‌های کرم‌خورده، کودک را مستعد سرماخوردگی و گلودرد می‌سازد. به کودک بیاموزید که مسواک را به‌طور افقی و عمودی بر دندان‌ها حرکت دهد تا فواصل دندان‌ها نیز از گزند کرم‌خوردگی در امان بماند.