وزن کودک و کیفیت مدفوع و حالت عمومی او تنها نشانه‌هائی هستند که می‌توان به‌وسیله آنها از وضع رشد و نمو کودک آگاه شد و مناسب و یا نامناسب بودن تغذیه وی را سنجید.
کودک را همواره در وقت معینی وزن کنید به‌طور مثال: قبل از حمام کردن و به خاطر داشته باشید که به غیر از هفته اول تولد که ۸۰ تا ۲۰۰ گرم از وزن خود را از دست خواهد داد، در هفته‌های دیگر باید مرتباً اضافه وزن پیدا کند. به‌وسیله ترازوهای ویژه کودک‌سنج می‌توان به وزن کودک پی برد.
● منحنی وزن کودک در سنین مختلف
کودک سالم به‌طور طبیعی در وقت تولد وزنی معادل ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ گرم خواهد داشت.
وزن نوزاد دختر اندکی کمتر از نوزاد پسر است.
در هفته نخست تولد، کودک از ۸۰ تا ۲۰۰ گرم وزن خود را از دست خواهد داد. از آن پس به مرور بر وزنش افزوده می‌شود. در روز دهم وزن او برابر با لحظه تولد خواهد بود. پس از آن تا ۴ ماهگی روزانه ۲۵ گرم و از ۹ ماهگی تا یک سالگی روزانه ده گرم و از یک سالگی تا دو سالگی روزانه ۵ گرم اضافه وزن خواهد داشت.
در این صورت، وزن کودک در اواسط ماه پنجم تولد، دو برابر موقع تولد ”۶ کیلو“ و در آخر سال اول سه برابر ”۹ کیلو“ و در آخر سال دوم چهار برابر ”۱۲ کیلو“ خواهد شد.
از دو سالگی تا هفت سالگی، هر ساله یک کیلو بر وزن کودک افزوده می‌شود، و از هفت سالگی تا مرحله بلوغ، هر ساله دو کیلو اضافه وزن خواهد داشت. به‌تگونه‌ای که وزن کودک در پنج‌ سالگی ۱۵ کیلو، در ده سالگی ۲۵ کیلو و در پانزده سالگی ۴۵ کیلو خواهد شد.
از دو سال پیش از بلوغ تا مرحله بلوغ، به‌گونه سریعی به وزن کودک افزوده می‌شود. میزان این رشد به ۵ تا ۶ کیلو در سال می‌رسد و دختر که زودتر از پسر به مرحله بلوغ پا می‌نهد، از پسران همسال خود وزن بیشتر خواهد داشت. پس از بلوغ، رشد پسران افزون شده و تا ۲۵ سالگی ادامه می‌یابد، در حالی‌که رشد دختران در بیست سالگی متوفق می‌شود.