رابطه قوی بین وزن حاملگی مادر و وزن نوزاد در زمان تولد وجود دارد. وزن نوزاد در زمان تولد بهترین شاخص سلامتی نوزاد در آینده است. نوزاد با وزن کم، نوزادی است که در زمان تولد وزن او ۲۵۰۰ گرم یا کمتر باشد. این نوزادان در معرض ریسک بیشتر در ابتلا به امراض و مرگ و میر زود هنگام قرار دارند. این نوزادان همچنین قابلیت کمتری در مکیدن سینه مادر برای کسب شیر و گریه و فریاد برای جلب توجه مادر دارند.
سوء تغذیه همراه با وزن کم یکی از علل اصلی مرگ در نوزادان و بچه‌های زیر ۵ سال است. نوزادان با وزن کم در هنگام تولد به دو گروه تقسیم می‌شوند: آنهائی که زودرس هستند و زودتر از موعد به دنیا آمده‌اند و آنهائی که در زمان طبیعی ولی با وزن کم به دنیا می‌آیند.