آوردن کودک تازه به دنیا آمده به خانه از بیمارستان رویدادی شادی‌آفرین است، اما برای پدر و مادری که برای اولین بار بچه‌‌دارشدن را تجربه می‌کنند، می‌تواند با نگرانی‌هایی هم همراه باشد.
● رعایت این توصیه‌ها می‌تواند این گذر از بیمارستان به خانه را آسان‌تر کند:
▪ به نوزاد لباس‌های راحت بپوشانید که مناسب آب و هوا باشد و به راحتی بتوان آن را به نوزاد پوشاند.
▪ برای حمل و نقل نوزاد از صندلی‌های مخصوص نوزادن درون ماشین استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که این به درستی نصب شده است.
▪ قرار گرفتن در معرض طیفی از احساسات از خوشحالی تا ترس و دستپاچگی طبیعی است.
از کمک‌خواستن از خانواده و دوستان خجالت نکشید.
▪ برای معرفی‌کردن نوزاد به سایر اعضای خانواده از جمله خواهران و برادران و دوستان و بستگان وقت بگذارید.
▪ در صورتی که احساس نگرانی می‌کنید یا پرسش دارید، با دکترتان مشورت کنید.