با به دنیا آمدن فرزند اغلب شاهد دوری همسرها از یکدیگر هستیم.دوری که گاه به بهای بی‌توجهی آنها به یکدیگر و سردی خانواده تمام می‌شود، چرا؟در واقع وجود بچه نباید باعث گسستگی والدین از هم شود بلکه نوزاد تازه متولد شده به نوعی می‌تواند بهانه‌ای برای نزدیکی بیشتر آنها باشد. او موجودی متعلق به هر دوی آنهاست که باید رشته‌های پیوندشان را مستحکم‌تر کند. البته طبیعی است که تولد نوزاد دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت و زمان زیادی از والدین به ویژه مادر را به خود اختصاص خواهد داد. والدین باید این امر را بپذیرند و باتوجه به آن برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. افرادی که به دلیل کمتر شدن توجه همسرشان به شدت گلایه می‌کنند و انتظار همان توجه گذشته را از سوی او دارند، اغلب افرادی با کمبودهای عاطفی هستند که به اشتباه گمان تمام محبت همسرشان باید متعلق به آنها باشد. در حالی که بهتر است این افراد علاوه بر حمایت بیشتر همسر خود، توجهشان را بیشتر معطوف فرزندشان کنند.با این حال گاه شاهدیم که مادران جوان با تولد فرزندشان حتی خودشان را هم فراموش می‌کنند و به جز فرزندشان به هیچ چیز و هیچ‌کس دیگری توجه نمی‌کنند؟اگرچه این درست نیست اما اغلب پیش می‌آید این امر به دلیل عدم مدیریت صحیح والدین در کارهاست.مادری که با آمادگی و از روی رضایت قلبی صاحب فرزند می‌شود بهتر می‌تواند با شرایط جدید تطبیق پیدا کند و با یک مدیریت درست موفق خواهد شد زمانی هر چند اندک را به خود و همسرش اختصاص دهد. این مادر دارای اعتماد به نفس و رضایت بیشتری خواهد بود.