برای اجتناب از نفخ نوزاد، باید در هر بار تغذیه او را وا دارید که آروغ بزند
● این توصیه‌ها را برای آروغ‌زدن نوزاد به کار برید:
▪ راست بنشینید، نوزاد را به سینه خود بچسبانید، به طوری که چانه او در مقابل شانه خودتان قرار گیرد.
▪ یا: نوزاد را روی ران یا زانوی خود بنشانید، و چانه‌اش را به آرامی در دست‌تان بگیرید و همیشه از سر نوزاد حمایت کنید.
▪ به آرامی به پشت نوزاد بزنید، اما نه خیلی محکم.
▪ اگر به نظر می‌رسد نوزاد در حین شیرخوردن دچار نفخ شده است، هر چند وقت یک بار شیردادن را متوقف کنید، و به طور کامل آروغ او را بگیرید، سپس هنگامی شیرخوردن تمام شد، بگذارید دوباره آروغ بزند.