بسیاری از والدین به‌خصوص پدرها به جهت اشتغال شدید کاری در خارج از منزل، شاید وقت و حوصله چندانی برای بازی‌کردن با کودکان خود نداشته باشند، کودکانی که شاید ساعت‌ها انتظار ورود پدر به منزل را کشیده اند اما در نهایت با بی‌مهری آنها مواجه می‌شوند.
توصیه ما به والدین این است که سروکله‌زدن با کودک، هر چند برای بسیاری بی‌معنی تلقی می‌شود اما مهم‌ترین تاثیر روانی را در شکل‌گیری قالب ذهنی و اجتماعی کودک دارد. در این میان اگر تعامل و سروکله‌زدن با کودک در قالب بازی‌های مختلف انجام شود، نتیجه‌ای بهتر و موثرتر حاصل خواهد شد.
کودکان همواره از بازی‌کردن لذت می‌برند اما توجه به این نکته مهم است که آنها پس از هر بازی، چیز جدیدی به‌طور ناخواسته بر آموخته‌های خود می‌افزایند. کودکان در صورتی که تمایل والدین برای بازی کردن را به‌طور کامل احساس و درک کنند، از آنچنان تمایلی برای نشان‌دادن آموخته‌های خود برخوردار می‌شوند که شاید در هیچ موقعیت دیگری آنها را تا به این حد بروز ندهند.
بازی کردن والدین با کودک مزایای بیشماری دارد. رهایی کودک از سرگرمی‌‌های نه‌چندان مهم و نادرست و گرایش به یک تفریح و سرگرمی مثبت و موثر بهترین نتیجه آن است. شاید والدین و به‌خصوص پدرها که زمان کمتری را در منزل سپری می‌کنند با بازی‌کردن با کودک خود به زبان خودشان تاثیر جدی برشکل‌گیری صحیح قالب‌های ذهنی و اجتماعی آنها داشته باشند و عناصری کارآمد و پویا را برای فردای اجتماع خود آماده کنند.