● جهت سلامتی نوزادتان به نکات زیر حتماً توجه بفرمائید:
۱) درجه حرارت اتاق نوزاد۲۰-۱۸ درجه سانتیگراد باشد
۲) پوشش نوزاد در این درجه حرارت زیاد نباشد.
۳) از دادن آب قند و نبات داغ جداً پرهیز نمائید.
۴) از دادن داروهای خانگی شدیداً پرهیز نمائید.
۵) درصورت بروز زردی فوراً به پزشک مراجعه فرمائید.
۶) ۵ روز پس از ترخیص از بیمارستان به درمانگاه مراجعه فرمائید.
۷)بند ناف نوزاد را حداقل روزی یکبار با الکل سفید تمیز نمائید و دقت کنید که روی بند ناف چیزی نگذارید.
۸) نوزادتان را همیشه به پهلوی راست بخوابانید.
۹) به هیچ وجه قنداق نکنید.
۱۰) تعداد اجابت مزاج نوزادان شیرخوار زیاد است و به رنگ زرد با دانه های سفید می باشد در غیر اینصورت با پزشک نوزادتان مشورت نمائید.
۱۱) از روز ۱۵ تولد قطره ویتامین با نظر پزشک به نوزادتان بدهید.
۱۲) در موقع بروز گریه های شدید نوزاد حتماً به پزشک مراجعه کنید.
۱۳) از حرکت دادن بی مورد نوزاد جداً پرهیز نمائید.
۱۴) در در صورتیکه نوزادتان تب کرد حتماً به پزشک مراجعه فرمائید.
۱۵) از روز سوم حمام کردن نوزاد اشکالی ندارد پس از حمام حتماً ناف را با پنبه الکل تمیز کنید.
۱۶) صورت بروز برفک در دهان نوزاد فوراً به پزشک مراجعه فرمائید.
● و اما در مورد شیر دادن که حتماً باید نکات زیر را در نظر بگیرید :
۱) بهترین غذا برای نوزاد شیر مادر میباشد هرچند مقدارش اندک باشد.
۲) نوزاد شما پس از چند میک زدن خسته می شود و دیگر شیر نمی خورد این دلیل سیر شدن نیست و چند دقیقه بعد پس از رفع خستگی دوباره شیر می خواهد که مادر باید سینه را به دهان نوزادش بگذارد یعنی اینکه هر وقت نوزاد احتیاج به شیر داشت مادر باید به او شیر بدهد.
۳) تا نوزاد سینه مادر را مک نزند شیر در سینه جمع نمی شود.