● از نی نی کوچولو به مامان و بابا:
▪ آقای پدر! در کمال احترام خواهشمندم اینقدر لب و لوچه غیرپاستوریزه و سیبیل سیخ سیخی آهار نشدتون را به سر و صورت حساس من نمالید.
▪ خانوم مادر! جیغ زدن شما هنگام شناسایی اجسام داخل خانه توسط حس چشایی من، نه تنها کمکی به رشد فکری من نمی کنه، بلکه برای وضعیت شیر شما هم مضر است! لازم به ذکر است که سوسک هم یکی از اجسام داخل خانه محسوب می شود.
▪ پدر محترم! هنگام دستچین کردن میوه، از دادن من به بغل اصغر آقای سبزی فروش خودداری نمایید. چشم های تلسکوپی، گوش های ماهواره ای و سبیل های درازش مرا به یاد قرض های شما می اندازد! مخصوصا وقتی که چشم های خود را گشاد کرده، و با تکان دادن سر و لب هایش می خواهد توجه مرا به خودش جلب کند!
▪ مادر محترم! شصت پا، وسیله ای است شخصی، که اختیارش را دارم! لطفا هرگاه سعی در خوردن شصت پای شما نمودم، گیر بدهید.
▪ آقای پدر! هنگام دعوا با خانوم مادر، به جای پرت کردن قابلمه و ماهی تابه به روی زمین، از چینی های توی کابینت استفاده نمایید! اکشن بودن دعوا به همین چیزاست.
▪ خانوم مادر! از مصرف هله هوله زیاد پرهیز نمایید! این عمل نه تنها برای سلامتی شما خوب نیست، بلکه موجب می شود که شیرتان بوی بدی بدهد.