پدر و مادرهایی که تازه بچه دار شده‌اند معمولا نگران سلامتی کودک‌شان از لحاظ شنوایی، بینایی و سایر چیزها هستند، اما ممکن است پاهای نوزاد را فراموش کنند.
منشا اغلب مشکلات پا در دوران بزرگسالی به دوران کودکی باز می‌گردد. بنابراین والدین هر وضعیت غیرعادی پا را پزشک خانوادگی خبر دهند.
والدین برای حفظ سلامتی پاهای نوزاد باید از قنداق‌کردن کودک بپرهیزند، او را محکم در پتو نپیچند و اجازه پا زدن را به او بدهند.
همچنین باید وضعیت قرارگیری کودک را به طور مرتب تغییر داد، زیرا قرار گرفتن در یک وضعیت به مدت طولانی می‌تواند بر پاهای کودک فشار آورد.