سرمازدگی هنگامی رخ می‌دهد که بافت‌های بدن در برابر قرارگیری به سرمای شدید، یخ می‌بندند
کودکان در معرض خطر بیشتر سرمازدگی قرار دارند، زیرا حرارت بدن‌شان را آسانتر از دست می‌دهند و از طرف دیگر کودکان ممکن است به خاطر سرگرم‌شدن به بازی در هنگام سرمای شدید دیرتر به درون خانه بیایند.
● برای جلوگیری از سرمازدگی کودکان به این نکات توجه کنید:

▪ اگر متوجه شدید انگشتان، گونه‌ها،گوش‌ها، لب‌ها،بینی یا دست‌های کودک سفید و رنگ‌پریده شده است، او را فورا به داخل خانه بیاورید. اگر این نواحی بدن کودک ظاهری مومی پیدا کرده‌باشند باید به فوریت درمان سرمازدگی انجام شود.
▪ لباس‌های خیس کودک را عوض کنید.
▪ کودکتان را به درون حمام آب گرم ببرید تا زمانی که او حس او در مناطق مبتلا بازگردد. توجه داشته باشید که از آب گرم و نه آب “داغ” استفاده کنید.
▪ کنترل درجه حرارت آب را به کودک نسپارید، چرا که او به خاطر اینکه نمی‌تواند حس کند که آب بیش از حد داغ است، ممکن است باعث سوختگی خودش بشود.