▪ هر سال عده زیادی دچار سوختگی می شوند و آب داغ یکی از علل شایع سوختگی‌ها است.
▪ کودکان یکی از قربانیان اصلی سوختگی با آب داغ هستند، و درصد زیادی از این موارد سوختگی با آب داغ به این علت رخ می‌دهد که والدین کودکان را درون آب بیش از حد داغ می‌گذارند.
▪ برای پیشگیری درجه حرارت آب‌گرم‌کن را تا ۵۰ درجه پایین بیاورید. و همیشه آب وان را پیش از گذاشتن بچه درون آن آزمایش کنید.
▪ اگر شما احساس کنید که آب داغ است، می تواند به آسانی پوست کودک را بسوزاند.
▪ همچنین هنگام گذاشتن کودک درون وان پشت او را به سمت شیر نگهدارید تا نتواند آب را باز کند. همچنین سعی کنید از پوشاننده‌های شیر برای شیر حمام استفاده کنید تا کودک به آن دسترسی نداشته باشد.