رفتن به بیمارستان برای هرکسی تجربه‌ای ترساننده است، به خصوص برای یک کودک کم سن
● برای آماده کردن کودک برای فرستادن به بیمارستان به این توصیه‌ها عمل کنید:
▪ پیش از رفتن به بیمارستان به کودک توضیح دهید که چه اتفاقی خواهد افتاد، چه تجربیاتی خواهد داشت، و چرا لازم است به بیمارستان برود.
▪ از کتاب، تصویر و داستانت برای توضیح موقعیت به کودکان خیلی کمسن استفاده کنید.
▪ بگذارید کودکتان چیزهای خاصی مانند عکس،کتاب،اسباب‌بازی یا موسیقی را با خود از خانه بیم بیمارستان ببرد تا در آنجا احساس راحتی بیشتری کند.
▪ با هم کتاب‌هایی درباره رفتن به بیمارستان بخوانید.
▪ در حالیکه (در صورت امکان) در مدت بستری‌شدن کودک یا حین عمل در بیمارستان هستید، سعی کنید به همراه کودک کاری انجام دهید که تا ذهن او از اتفاقات بیمارستان منحرف شود.
▪ از جمله می‌توان به آواز خواندن، گوش دادن به موسیقی یا کتاب خواندن پرداخت.