هنگام انتخاب کفش برای کودکان به جای توجه به مد باید به این مسئله را در نطر داشته باشید که آیا کفش بهترین محافظت و پشتیبانی از پاهای در حال رشد آنها را فراهم می‌‌آورد یا نه.
▪ هنگامی که کفش‌های نو برای کودک‌تان انتخاب می‌کنید، این نکات را در ذهن داشته باشید:
ـ کودکان تا زمانی که راه نیفتاده‌اند – یعنی حدود ۱۲ تا ۱۵ ماهگی نیاز به کفش ندارند.
ـ کفش‌هایی را انتخای کنید که کف نرم و انعطاف‌پذیری داشته باشند، مانند اسنیکرز.
ـ به دنبال کفش‌های با پنجه پهن باشید که جا برای رشد پای کودک داشته باشد.این کفش‌ها باید آنقدر بزرگ باشد تا پنجه پای کودک به راحتی درون آن حرکت کند.
ـ اگر کودک شما به طور مکرر کفش‌هایش را درمی‌آورد، ممکن کفش‌هایش ناراحت باشد.به نشانه‌های فشار کفش روی پا مثل تاول، قرمزی یا پینه روی پاها توجه داشته باشید.