هنگامی که کودکتان تب دارد، یعنی بدنش در حال جنگیدن با عفونت است
با این حال برای اینکه حال کودکتان بهترشود، می‌توانید کارهایی را انجام دهید.
▪ این نکات را در هنگام تبدار بودن کودکتان رعایت کنید:
ـ هرگز به کودکتان آسپیرین ندهید. آسپیرین در موارد نادری در کودکان باعث ایجاد عارضه‌ای مرگبار می‌‌شود. به جای آن به او استامینوفن بدهید تا دردش تسکین پیدا کند و تبش پایین بیاید.
ـ اطمینان حاصل کنید که او مقدار زیادی مایعات می‌نوشد تا آب بدنش تامین شود و خنک باقی بماند.
ـ هنگامی کودکتان بدحال است،بگذارید کودکتان استراحت کند و در آرامش باشد.
ـ حرارت اتاق را بین ۲۱ درجه تا ۲۳.۵ درجه نگاه دارید.
ـ لباس سبک، راحت و گشاد پنبه‌ای به او بپوشانید.
ـ کودکتان را هنگامی که احساس سرما می کند، با پتو بپوشانید، اما اگر کودک گرمش شد، رواندازش را بردارید.