نوزادان اغلب گریه می‌کنند و اغلب برای پدر و مادرهای تازه مشکل است که بفهمند چه چیزی آنها را ناراحت می‌کند.
● برای اینکه بتوانید تشخیص دهید مشکل نوزاد چیست و او را آرام کنید، این موارد را وارسی کنید:
▪ مطمئن شوید که پوشک بچه تمیز است.
▪ سعی کنید به بچه شیر دهید تا ببینید آیا او گرسنه است.
▪ لباس‌های بچه را وارسی کنید تا لباس‌هایش خیلی زیاد یا خیلی کم نباشد یا به دلیل دیگری باعث ناراحتی او نشده باشد.
▪ سعی کنید به آرامی نوزاد را تکان دهید یا او را در بغل گرفته و راه بروید، یا او را سوار ماشین کنید تا آرام شود.
▪ به آرامی به سر و صورت او ضربه بزنید و به ملایمت برای او حرف بزنید یا آواز بخوانید.
▪موسیقی ملایم و آرامش‌بخش پخش کنید.
▪ نوزاد را حمام گرم کنید.
▪ به نوزاد پستانک بدهید.