هنگامی که نوزاد به طور نارس متولد می‌شود- یعنی قبل از هفته ۳۷ حاملگی – ممکن است نیاز به مراقبت مخصوص اغلب در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) در بیمارستان داشته باشد.
این نوزادان ممکن است نیاز به کمک برای گرم نگهداشتن بدن و تنفس داشته باشند.
حتی در NICU هم کارهایی هست که والدین می‌توانند انجام دهند تا به مراقبت از نوزاد نارس خود کمک کنند.
▪ از جمله کارهایی که می‌توانید بکنید اینها هستند:
ـ به آرامی تا جایی که ممکن است بدن کودک را لمس کنید و به آن ضربه بزنید.
ـ با نوزاد صحبت کنید یا برای او آواز بخوانید تا او صدای آرامش‌دهنده شما را بشناسد.
ـ در تمیز کردن بدن او با اسفنج کمک کنید.
ـ با پرستاران بخش در انجام کارهایی مانند عوض کردن پوشک همکاری کنید.