رفتن به مسافرت اغلب برنامه‌‌ عادی خواب و خوراک خانواده از جمله کودکان را به هم می‌ریزد
برای اینکه کودکان را در طول سفر شاد و سالم نگهدارید، به این نکات توجه داشته باشید:
▪ غذاهای حاضری و سایر غذاهایی را که کودکتان دوست دارد مانند میوه‌ و بیسکویت‌ را همراه داشته باشید.
▪ برای نوزادان شیرخشک و سایر غذاهای آماده شده کودک را همراه خود داشته باشید.
▪ سعی کنید کودکتان را روی یک برنامه منظم خواب و خوراک نگهدارید.
▪ اگر به سفر هوایی می‌روید، به کودکتان آدامس بدون قند برای جویدن بدهید تا فشار هوا در داخل گوشش متعادل شود. برای نوزادان دادن پستانک کمک‌کننده است.
▪ به خصوص در سفرهای هوایی ترتیبی دهید که کودکتان به اندازه کافی مایعات بخورد.