نوزادان ممکن است به دلایل مختلف گریه کنند، و اغلب مشکل است که دلیل ناراحتی آنها را فهمید.
برخی از نشانه‌ها در حین گریه کودک که ممکن است نشان دهند کودک شما درد دارد.[هنگامی که نوزاد گریه می‌کند] از جمله به این نشانه‌ها توجه کنید:
▪ گریه غیرمعمول: اگر زیر و بمی گریه تغییر کرده یا مدت و بلندی آن بیش از حد معمول است.
▪ خصوصیات چهره: اگر نوزاد چشم‌هایش را با فشار می‌بندد، ابروهایش را در هم می‌کشد، یا خطوط عمیقی در اطراف بینی‌اش تشکیل می‌شود.
▪ سفتی و کشیدگی بدن: اگر نوزاد دست‌ و پاهایش را می‌کشد یا آنها را جمع می‌کند. برخی از نوزادان هم ممکن است در هنگام درد به طور غیرمعمولی شل و آرام به نظر رسند.
▪ تحریک‌پذیری: اگر نمی‌توانید نوزاد را با روش‌های معمول تسکین دهید. همچنین ممکن است نوزاد هیاهو می‌کند، بیقرار است و به خوردن و خوابیدن علاقه‌ای نشان نمی‌دهد.