گرچه پستانک به آرام‌کردن کودک و ارضای بازتاب مکیدن در او کمک می‌کند، هنگامی که کودکان بزرگ می‌شوند و دندان‌های‌‌شان شروع به رشد می‌کنند، پستانک ممکن است باعث آسیب دندان‌ها شود.
برای گرفتن پستانک از کودک این نکات را رعایت کنید:
▪ سعی کنید زمان دسترسی به پستانک را کاهش دهید و به شب‌ها و زمان خواب محدود کنید، سپس به تدریج کودک را قانع کنید که تا بدون آن بخوابد.
▪ کودکتان را وادارید که پستانک را با یک بازی، کتاب یا اسباب‌بازی که لذتبخش‌تر و خلاق‌تر است معاوضه کند.
▪ کودک را وادارید که وقتش را با دیگر کودکانی بگذراند که دیگر از پستانک استفاده کنید.
▪ به کودک توضیح دهید که پستانک مربوط به دوران بچگی است و اکنون که او بزرگتر شده است دیگر به ان نیازی ندارد.
▪ به کودک برای زمانی که بدون پستانک گذرانده است، با دادن اسباب‌‌بازی و مانند آن پاداش دهید.
▪ آرام بمانید و به کودک اطمینان بدهید، اما از تلاش برای ترک دادن کودک از پستانک دست نکشید.
▪ کودک را بارها در آغوش بگیرید