آشنایی کودک با لذت خوردن غذاهای جویدنی، از آغاز یک مرحلهٔ جدید و مهیّج در رشد او خبر می دهد. گرچه این مرحله چند ماه پیش از آن خواهد بود که کودکتان بتواند در وعدهٔ غذای خانواده سهیم باشد، اما غذاهایی که اکنون به او می دهید، نه تنها از نظر فواید مواد غذایی بسیار با اهمیت هستند، بلکه در تنظیم نخستین پایه‌های یک رژیم غذایی مناسب در تمام دوران کودکی و پس از آن نیز اهمیت بسزایی دارند. برای دانستن این موضوع که چه موقع الگوی رژیم غدایی کودکتان طرح ریزی می‌شود، در چه مرحله‌ای از شیر گرفتن آغاز می‌گردد، چه غذاهایی به او داده می شوند، و این که چه موقع و چگونه غذاها به سرعت و آسانی آماده می گردند، چندین عامل مهم وجود دارند، و این در حالی است که در حال حاضر، رژیم غذایی بسیار مغذّی و مقوّی برای کودک مورد تأکید است تا به رشد سریع او کمک کند.
جریان پیشرفت کودک شما از مرحلهٔ شیرخوارگی تا رسیدن به مرحله غذاهای جویدنی، تدریجی خواهد بود. پیش از آن که غذا دادن به کودک را با مقدار اندک سبزیجات و میوه های پوره شدهٔ نرم شروع کنید، بهتر است در ابتندا به او فرنی نشاسته یا آرد برنج بدهید که غلیظ‌تر از شیر است. سپس مرحله به مرحله خواهید توانست کودکتان را با غذاهای جذاب و حاوی مزه‌ها و ترکیبات جدید آشنا کنید.

لذت خوردن غذاهای جویدنی
عکس از منبع دیگر