”خیلی خسته می‌شوی“، ”نمی‌توانی، به اندازه کافی شیر نداری“،… وقتی شما دوقلو دارید، مردم حرف‌های زیادی به شما می‌زنند. اما اگر شما به اندازه کافی در مورد مسائل گوناگون اطلاعات داشته باشید و از سوی اطرافیان نیز حمایت شوید، می‌توانید به راحتی و بدون دردسر مسائل را پشت سر بگذارید. به محض تولد نوزادان، شیردهی امکان‌پذیر است و بدین ترتیب نیز ترشح شیر افزایش می‌یابد. همچنین چسبیدن پوست کودک به مادر رابطه صمیمی‌تری بین آنها ایجاد می‌کند.
ـ آیا می‌توان دوقلوها را با هم شیر داد؟
این موضوع به‌خود شما بستگی دارد. وقتی به یک بچه شیر می‌دهید این فرصت را دارید که او را شناخته و بفهمید در چه وضعیتی راحت است. معمولاً زمانی باید به دوقلوها به‌طور هم‌زمان شیر داد که هر دو با هم گرسنه شوند ولی در این حالت حتماً نیاز به کمک دارید. البته می‌توانید کار دیگری نیز انجام دهید. اگر احساس می‌کنید شیر شما کافی نیست به یک نوزاد از شیر خودتان و به دیگری شیرخشک بدهید.
اما اگر اصرار دارید به هر دو از شیر خودتان بدهید، حتماً ابتدا به نوزادی که بهتر شیر می‌مکد شیر بدهید تا ترشح شیر بیشتر شود.
ـ برای آنکه مطمئن شویم که هر دو نوزاد جیره غذائی خود را دریافت کرده‌اند، چه باید بکنیم؟
یک سینه را به مدت یک روز به یک نوزاد و دیگری را به نوزاد دیگر اختصاص دهید و فردا برعکس کنید. اگر نیروی مکیدن نوزادانتان با هم متفاوت است بهتر است مدام این تغییر را حتی در طول یک روز انجام دهید تا مجاری سینه‌ها بسته نشوند.
ـ برای آنکه شیر، خشک نشود چه‌کار بکنیم؟
به اندازه کافی بخورید و بیاشامید و حتماً برای انجام کارها از کمک اطرافیان بهره بگیرید تا خسته نشوید.