تولد نوزادی جدید مهیج و شادی‌آور است، اما آمادگی برای برنامه جدید در زندگی و فقدان خواب هم مهم است.
▪ رعایت این توصیه‌ها ممکن است به تطبیق آسانتر شما کمک کند:
ـ زمان‌هایی را که هر دو در حالت آرامش هستید انتخاب کنید تا در مورد چیزهایی که شما را می‌آزارد با یکدیگر بحث کنید.
ـ هنگامی که در موردی اختلاف‌نظر دارید، آرامش خود را حفظ و بدون عصبانی‌شدن به صراحت در مورد آن صحبت کنید.
ـ زمانی را در روز برای کنار هم بودن اختصاص دهید. شب پس از آنکه نوزاد به خواب رفت، ۳۰ دقیقه دیگر بیدار بمانید یا هنگامی را که نوزاد در طول روز چرت می‌زند در کنار هم بگذرانید.
ـ در مورد زندگی، کارهای خانه و برنامه‌های روزانه انعطاف‌پذیر باشید. در مورد امور جزئی آشفته نشوید.
ـ کارها را به نوبت انجام دهید و تشویق و تحسین خود را به همسرتان نشان دهید.
ـ از نیازها و میزان استرس همسرتان آگاه باشید- اگر او به طور خاص تحت استرس به نظر می‌رسد، انجام کارهای اضافی را به عهده بگیرید.