کودک‌تان را به آرامی نوازش کنید تا به او احساس امنیت و اطمینان ببخشید و این‌گونه او دارای اعتماد به نفس و در نهایت مستقل بار می‌آید…
▪ بینی خود را به بینی کودک بچسبانید. این بازی موجب تشکیل یک رابطه عاطفی نزدیک بین شما و فرزندتان می‌شود. کودک‌تان را بلند کنید و او را در مقابل صورت خود بگیرید.
وقتی که واژه بینی را می‌گویید او را پایین بیاورید و بینی خود را به بینی او بچسبانید. این بازی را تکرار کنید و سپس برایش شعر بخوانید.
▪ انگشت‌های کودک‌تان را بگیرید و به آرامی دست‌هایش را بلند کنید و بگویید: «بالا، بالا، بالاتر، پایین‌، پایین‌ پایین‌تر.» پاهایش را بلند کنید و دوباره این شعر را بخوانید. بازی را با بلند کردن او به هوا و روی زمین گذاشتن او ادامه دهید. همیشه وقتی که او را پایین می‌آورید، ببوسیدش.
این بازی‌ها بین شما و کودکتان وابستگی عاطفی ایجاد می‌کند و وابستگی‌های عاطفی اعتماد کودکان را به شما جلب می‌کند.