هر روز بچه ها کتاب و دفتر و لوازم التحریر مورد نیازشان را در کیف می گذارند و به مدرسه می برند. اما آیا این وسایل مهم ترین چیزهایی هستند که آنها باید در مدرسه به همراه داشته باشند شاید لازم باشد شما هم چیزهایی در کیف مدرسه فرزندتان بگذارید. بعضی از ویژگی های اخلاقی و شخصیتی که نه تنها موجب بهبود عملکرد آنها درمدرسه و ایجاد رابطه بهتر بین آنها و معلمان و دوستان شان می شود بلکه به آنها کمک می کند تا قبل از این که دانش آموز خوبی باشند، انسان موفقی شوند.
شوق به آموختن را در آنها زنده کنید. یادگیری فقط به مطالعه بی وقفه کتب درسی و گرفتن نمره های عالی محدود نمی شود.نمرات فقط برای سنجش آمادگی ذهنی دانش آموز هستند. آنها را به مطالعه غیردرسی و بحث و گفت وگو تشویق کنید.
شاید درس خواندن و مدرسه رفتن برای فرزندتان چندان جذاب و دوست داشتنی نباشد. لزومی ندارد که آنها عاشق همه چیز مدرسه باشند اما به آنها بیاموزید زمانی که وظیفه دارند کاری را انجام دهند آن را با میل و رغبت و تلاش و کوشش فراوان به سرانجام برسانند.
دانش آموز خوب کسی نیست که فقط نمره های خوبی کسب می کند. مدرسه مانند یک جامعه کوچک است و فرزند شما باید بتواند با اعضای این جامعه به خوبی ارتباط برقرار کند. پس به او احترام گذاشتن به معلم ها و سایر کارکنان مدرسه را بیاموزید. به او داشتن رفتار مؤدبانه، خوب صحبت کردن و قدردان بودن را یاد بدهید. از او بخواهید که حتی با دوستانش نیز رفتار مؤدبانه ای داشته باشد.
دوستی ها بخش زیادی از روابط بچه ها در مدرسه را شکل می دهند. به آنها نشان دهید که دوستی مانند هدیه ای است که می توان آن را بدون داشتن هیچ توقعی به دیگران تقدیم کرد. داشتن روابط صمیمانه با تعداد محدودی از همکلاسی ها خوب است اما می توان دایره دوستی را وسیع تر کرد و با همه همکلاسی ها رابطه خوبی برقرار کرد. حس مهربانی ، دلسوزی و کمک به دیگران را در او بیدار کنید و از او بخواهید که اگر می تواند به همکلاسی هایی که در زمینه درسی یا موارد دیگر به کمک احتیاج دارند یاری برساند.
مهم نیست که چقدر سر بچه ها شلوغ است، درچندکلاس فوق برنامه آموزشی یا ورزشی شرکت می کنند یا چند تا امتحان دارند. به آنها بگویید که همیشه عضو یک تیم بزرگتر و مهم تر به نام خانواده هستند و هرگز زمانی که می توانند در کنار سایر اعضای خانواده باشند را کم اهمیت نشمارند و آن را فدای تفریحات فردی نکنند.