تولد نوزاد در هر خانواده ای یک اتفاق خوب و یک شادی بزرگ به شمار می رود به خصوص اگر نوزاد طبیعی باشد.
شما هم باید در این شادمانی شریک شوید حتی اگر پدر یا مادر یا یکی از دایی ها و عمه ها یا خاله ها و عموهای این نوزاد باشید.(پدر بزرگ و مادر بزرگ را جا انداختم)
▪ برای نوزاد یک هدیه کوچک ببرید و تولدش را به خانواده اش تبریک بگویید.
▪ سوال های خوب و به جا بپرسید؛ وزن نوزاد؟ قد او؟ این که هر چند ساعت جایش را خیس می کند یا چه موقع ها و چه قدر شیر می خورد؟ اصلا سوال های خوبی نیستند.
▪ نوزاد را طوری نگاه کنید که انگار مجذوب او شده اید، حتی اگر شده انگشتانش را بشمارید، اگر ده تا بودند بگویید خوشبختانه درست است، اگر نوزاد دو سر بود فقط یک سر او را بشمارید.
▪ به نوزادی که گریه می کند نگویید خفه شود!
▪ با دوربین فلاش دار از نوزاد عکس نگیرید.
▪ روی نوزاد زیاد خم نشوید و یا سرفه نکنید، صورت او را نبوسید.
▪ اگر نوزاد خیلی زشت است نگویید وای! چه بد ترکیب است!
▪ نگویید، وای خدای من اصلا به پدرش شباهت ندارد.