کودکان گاهی به دلیل شرایط سنی و نداشتن تجربه از بعضی چیزها و اتفاقات می‌ترسند. پدر و مادر و بزرگتر‌ها باید با ارایه دلیل و استفاده از نکته‌های‌مفید، جلو ترسیدن‌های بی مورد را در کودکان بگیرند.
برای مبارزه با این گونه ترس‌ها، راه‌های مختلفی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
▪ اگر کودک شما از صداهای شدید مانند رعد می‌ترسد، در یک روز ابری و توفانی او را با خود به حیاط خانه یا بیرون منزل ببرید. سپس به او بگویید: . به این صورت هم به او آگاهی می‌دهید، هم بازی می‌کنید تا از رعد و برق نترسد.
▪ اگر کودک شما از دندانپزشک می‌ترسد پیش از آنکه با دندانپزشک روبه‌رو شود، او را از نظر ذهنی و روانی آماده کنید. برای مثال، با او دکتر بازی کنید و بعضی از وسایل دندانپزشکی را به او معرفی کنید. به علاوه او را نزد دندانپزشک اطفال ببرید و سعی کنید درباره ترس کودک خود با اوگفتگو کنید. همچنین هرگز درباره درددندان، تراشیدن دندان و درد آمپول با کودک خود صحبت نکنید.
▪ اگر لازم است کودک مدتی در بیمارستان بستری شود از قبل، ذهن او را آماده کنید و در باره بیمارستان و این که نباید از آن بترسد با او صحبت کنید. توجه داشته باشید که صحبت‌‌های شما باید صادقانه و ساده باشد. برای مثال به کودک نگویید که در بیمارستان به او بسیار خوش می‌‌گذرد، زیرا این طور نیست و بعدها حرف‌های شما را قبول نخواهد کرد.
▪ اگر قرار است برای مدتی از خانه دور باشید، برای مثال، دربیمارستان بستری شوید، از قبل موضوع را به کودک خود بگویید. بعضی از مادران به بهانه خرید، از منزل خارج می‌شوند و زود برنمی‌گردند. این غیبت حتی اگر یک روز هم باشد در روح و روان، به خصوص کودکان ۲ تا ۶ ساله بسیار اثر بد می‌گذارد و او را دچار ترسی می‌کند که بعدها نیز او را آزار خواهد داد.